Miksi alkuperä merkkaa?

Kuluttajalla on oikeus tietää, mistä hänen ostamansa tuotteet ovat peräisin. Siirtokuntatuotteiden ostaminen tukee välillisesti Israelin miehitystä ja siten vahvistaa laittomien siirtokuntien jalansijaa palestiinalaisalueilla.

Israelin palestiinalaisalueille rakentamat siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Kansainvälinen yhteisö pitää niitä lisäksi suurimpana esteenä rauhan saavuttamiselle, ja sekä EU että YK ovat tuominneet siirtokunnat useissa lausunnoissaan. Siirtokunnissa valmistettuja tuotteita tuodaan myös Suomeen myytäväksi.

Kuluttajalla on oikeus tietää, mistä hänen ostamansa tuotteet ovat peräisin. Epäselvien merkintätapojen takia kuluttajan on lähes mahdoton tunnistaa virheellisesti ja harhaanjohtavasti merkityt siirtokuntatuotteet Israelin alueelta tulevien tuotteiden joukosta.

Se, että alkuperämerkinnät ovat siirtokunnissa valmistettujen tuotteiden osalta edelleen epäselviä, on paitsi harhaanjohtavaa myös laitonta. Suomalainen lainsäädäntö nimittäin edellyttää, että tuotteen alkuperämaa tai -alue on merkittävä, jos sen puuttuminen voi johtaa kuluttajaa harhaan.

Myös Euroopan Unionin sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi (Dir. 2005/29/EC) pätee kuluttajille suunnattuun kaupankäyntiin. Sopimaton menettely viittaa toimintaan, joka vääristää keskivertokuluttajan taloudellista käyttäytymistä tai saattaa tehdä niin. Sopimattomana kaupallisena menettelynä voidaan pitää väärän tiedon antamista koskien tuotteen alkuperää tai kuluttajalle tarpeellisen tiedon kertomatta jättämistä.

alkuperä merkkaa - logo