Yanoun

Yanoun on yksi Länsirannan pienimmistä ja sitkeimmistä kylistä: se on kolmelta suunnalta laittoman Itamarin siirtokunnan ympäröimä, ja siirtokuntalaiset ovat häiriköineet kyläläisiä herkeämättä vuodesta 1996 lähtien. EAPPI-tarkkailijat ovat olleet kylässä vuodesta 2003 lähtien tarjoamassa suojelevaa läsnäoloa kyläläisille, Yanounia ei koskaan jätetä ilman kansainvälisiä silmiä ja korvia, jotka ottavat osaa kyläläisten arkiaskareisiin ja pyrkivät näkyvyydellään suojelemaan kylää siirtokuntalaisten hyökkäyksiltä. He myös tarkkailevat siirtokuntien jatkuvaa laajentumista.

EAPPI-tarkkailijat toimivat myös Yanounia ympäröivissä kylissä, joista monet sijaitsevat Länsirannan väkivaltaisimpien siirtokuntien läheisyydessä, ja dokumentoivat esimerkiksi maa-alueiden takavarikointeja, kotien ja viljelysten tuhoamisia ja väkivallantekoja paikallista väestöä kohtaan. EAPPI-tarkkailijat ovat mukana turvaamassa lasten koulutietä, sillä monen palestiinalaislapsen koulumatkaa varjostaa Israelin armeijan jatkuva  läsnäolo.

Lisäksi Yanouniin sijoitetut EAPPI-tarkkailijat toimivat myös Jordanin laaksossa, joka kattaa noin kolmanneksen koko Länsirannan pinta-alasta. Israelin armeija on julistanut 68 prosenttia Jordanin laaksosta omaksi ampuma- ja harjoittelualueekseen. Beduiinit puolestaan ovat käyttäneet samoja alueita laidunmainaan vuosisatojen ajan. Israelin viranomaiset tuhoavat palestiinalaisasumuksia järjestelmällisesti vedoten puuttuviin Israelin myöntämiin rakennuslupiin. EAPPI-tarkkailijoiden tehtävänä on dokumentoida kotien tuhoamisia alueella ja välittää tietoa humanitaarista hätäapua tarjoaville järjestöille.

???????????????????????????????