Hebronissa Patriarkkojen hauta on uhattu

Johannes, Hebron

Hebronissa sijaitsee Patriarkkojen hauta, joka tunnetaan myös Ibrahimin Moskeijana tai Machpelana. Paikka on merkittävä kaikille kolmelle Abrahamilaiselle uskonnolle ja kuuluu Unescon maailmaperintökohteisiin. Nimensä mukaisesti, Patriarkkojen haudassa lepää juutalaisuuden mukaan Abraham ja islamin mukaan Ibrahim.

Paikoin, Hebron näyttää miehityksen ruumiillistumana. Kaupunki on jaettu kahteen osaan, joita hallinnoi vastavuoroisesti Israel ja Palestiinalaishallinto. Koko Länsirannalla, mutta etenkin Israelin hallinnoimilla alueilla Hebronissa, palestiinalaiset ovat toisen luokan kansalaisia. Heillä ei ole oikeutta ajaa moottoriajoneuvoa. Mikä saattaa tuntua pieneltä asialta, kunnes kantaa jääkaapin kotiin käsin. Liikkumista rajoitetaan myös siten, etteivät palestiinalaiset saa kutsua kylään palestiinalaishallinnon alueella asuvia ystäviä ja juutalaisina pyhinä vallitsee tiukat ulkonaliikkumiskiellot.

Patriarkkojen hauta, sijaitsee Israelin hallinnoimalla alueella. Joten muslimin halutessa rukoilla on hänen jonotettava tarkastuspisteellä ja esitettävä henkilökorttinsa joka saatetaan takavarikoida rukouksen ajaksi.

Palestiinalaiset jonottavat päästäkseen rukoilemaan

Palestiinalaiset jonottavat päästäkseen rukoilemaan

Tosin näin ei aina ole ollut. Patriarkkojen hauta palveli vuoteen 1994 yksinomaan moskeijana kunnes Joulukuisena perjantaina amerikkalainen siirtokuntalainen nimeltä Baruch Goldstein tappoi sarjatuliaseella 29 rukoilevaa Palestiinalaista. Surmatyön jälkeen, tila jaettiin juutalaisten ja muslimien välille, niin että osa moskeijasta muutettiin synagogaksi.

Rakennukset vahingoittavat perintökohdetta ja vaikeuttavat muslimien palvontaa

Viime viikkojen aikana, Israel on aloittanut pysyvien rakennuksien rakentamisen patriarkkojen haudan alueelle. Mikä on ennenkuulumatonta, sillä tähänastiset rakennelmat ovat olleet tilapäisiä eivätkä ole vaatineet rakenteellista perustaa.

Ensimmäinen rakennus, jota paraikaa työstetään, on noin 70:tä neliömetrin tarkastuspiste muslimien sisäänkäynnin edessä. Se on kokoonsa nähden käsittämätön. Tarkastuspiste tulee myös todennäköisesti vaikeuttamaan mahdollisuutta uskonnolliseen palvontaan. Lisäksi on varmaa, että se tulee vahingoittamaan maailmanhistoriallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa.

Toinen viimeisten viikkojen alla ollut työ, on noin 150 neliömetrin rakennus juutalaisten sisäänkäynnin edustalle.  Rakennuksen tarkoitus on epäselvä, mutta työt edellyttävät yli kaksituhatta vuotta vanhan kivirakennelman siirtämistä. Joka niin ikään tuhoisi maailmanperintökohteen perustusta.

: Uuden pysyvän tarkastuspisteen rakentamista muslimien sisäänkäynnin kohdalle

Uuden pysyvän tarkastuspisteen rakentamista muslimien sisäänkäynnin kohdalle

Tuomioistuin hidasti rakennustöitä – väliaikaisesti

Järjestö nimeltä Hebron Rehabilitation Committe kanteli rakennustöistä Israelilaiseen tuomioistuimeen joka määräsi työt keskeytettäväksi 28. Päivään marraskuuta asti jolloin asiaa käsitellään uudelleen. Todellisuudessa työt jatkuvat, astetta hitaammassa tahdissa.

Uskonnollisen palvonnan vaikeuttaminen ja UNESCON maailmanperintökohteeseen kajoaminen on räikeässä ristiriidassa kansainvälisen lain kanssa. Tosin palestiinalaisten ja kansainvälisen yhteisön neuvotteluvara on olematon, niin kauan kuin miehitys jatkuu – kohta viidennettä kymmentä vuotta.