Mikä EAPPI?

EAPPI on kansainvälinen vapaaehtoisohjelma joka lähettää ihmisoikeustarkkailijoita Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin.

Kolmen kuukauden kenttäjakso vapaaehtoisena ihmisoikeustarkkailijana tukee alueen haavoittuvaa siviiliväestöä sekä paikallisia toimijoita, joiden päämääränä on oikeudenmukainen rauha ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Ohjelman kautta nousevat esiin pitkittyneen konfliktin haasteet alueen siviiliväestölle. Lisäksi ohjelma lisää puolueetonta tietoa alueen tilanteesta ja alleviivaa kansainvälisten ihmisoikeuksien merkitystä ja niiden universaalia oikeutta kaikille.
Vapaaehtoisten tehtäviin kuuluu antavaa suojelevaa läsnäoloa ja tarkkailla ihmisoikeustilannetta alueella.
Vapaaehtoiset tutustuvat kenttäjakson aikana useisiin israelilaisiin ja palestiinalaisiin kansalaisjärjestöihin, jotka pyrkivät edistämään oikeudenmukaista rauhaa sekä lisäämään tietoa alueella vallitsevasta todellisuudesta.
Kenttäjakson jälkeen osallistujat jatkavat vaikuttamistyötä Suomessa.

EAPPI-ohjelma antaa ensiarvoisen tilaisuuden toimia ja työskennellä yhdessä eri kulttuureista sekä taustoista tulevien ihmisten kanssa, joita yhdistää halu tukea oikeudenmukaista rauhaa, edistää ihmisoikeuksia sekä tukea paikallista siviiliväestöä miehitetyllä alueella. Ohjelma antaa osallistujalle tilaisuuden saada käytännön kokemusta alueella vallitsevista olosuhteista sekä ihmisoikeustarkkailijan työstä käytännössä.