Pelkoa ja inhoa yksilöllisessä ja yhteisöllisessä oppilashuollossa

Juho, Betlehem

Eräs EAPPI-tarkkailijoiden keskeisimpiä tehtäviä täällä Länsirannalla ovat niin sanotut school runit, lasten koulumatkojen turvaamiset. YK:n lasten oikeuksien sopimus velvoittaa allekirjoittajamaansa useisiin lasten kehityksen suojaamisen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin, jonka lisäksi miehitysolosuhteissa kansainvälinen humanitaarinen laki edellyttää, että miehittäjä tarjoaa tälle haavoittuvaiselle ihmisryhmälle erityistä suojelua. Koulut rakennuksina mainitaan Geneven sopimuksissa samassa yhteydessä sairaaloiden kanssa sotilaallisten toimenpiteiden ulkopuolelle jätettävinä kohteina ja miehittäjän edellytetään järjestävän lapsille koulunkäynnin mahdollistavat olosuhteet. Huolimatta näistä lukuisista yrityksistä turvata lasten perusoikeudet Israelinkin allekirjoittamin kansainvälisin sopimuksin, miehitetyllä Länsirannalla palestiinalaisia alaikäisiä vangitaan ja kohdellaan epäinhimillisesti, tuomitaan suhteettoman pitkiin rangaistuksiin  jamenehtyy sotilaiden kaukaa ampumiin luoteihin. Lisäksi kouluihin kohdistetaan suoria hyökkäyksiä.

Lapsia ylittämässä tietä päästäkseen kouluun.

Hiljattain olimme jälleen seuraamassa tilannetta koululla, jonka lähistöllä sotilaat ovat partioineet keväällä säännöllisesti. Samalla kylällä kiviä heitelleen nuorison ja kovilla ampuneiden sotilaiden yhteenotossa aiemmin keväällä ammutun oppilaan kuolemasta tuli täyteen neljäkymmentä päivää ja iltapäivällä hänelle oli tarkoitus järjestää muistotilaisuus. Aamulla koulun seinillä oli pojan kuvia ja sen ympäristössä liikkui muutamia sotilaita tarkoituksenaan muistuttaa oppilaita läsnäolostaan kylässä ja voimankäyttövälineitä esittelemällä hillitä mekkalointihaluja. Aamu sujui ainakin sivullisin silmin nähtynä rauhallisesti, joten tiimi poistui paikalta mattimyöhästenkin livahdettua luokkiinsa. Asunnolle palattua puhelimemme kuitenkin soi ja linjan toisessa päässä yhteyshenkilömme kertoi armeijan pyrkineen koulun alueelle ilmeisesti poistamaan pojan kuvat seiniltä. Henkilökunnan keskusteluyritykset eivät olleet saaneet vastakaikua ja lopulta kolme opettajaa oli saanut pippurisumutteesta. Paikallisen uutissivuston myöhemmin kirjoittamasta jutusta löytyy henkilökunnan kuvaamaa videota tapahtumista. Opettajat olivat tilanteen kehityssuunnan ymmärrettyään ehtineet ohjaamaan oppilaat pois koulun alueelta, joten tällä kertaa alaikäisiä ei vahingoittunut. Muistotilaisuus pidettiin iltapäivällä koulun alueen rauhoituttua ja tilaisuuden jälkeen kylän pojat matkasivat joukolla läheiselle kulunvalvontapisteelle, jossa ottivat yhteen sotilaiden kanssa. Israelin ja Palestiinan konfliktista puhuttaessa mainitaan usein väkivallan kierre, täällä se toteutuu myös paikkakuntakohtaisessa mittakaavassa.

 

Välttääkseen vilkasliikenteisen tien varressa kävelemisen useat Tuqu’n kylän lapset oikaisevat koululle nurmikentän poikki. Eräänä aamuna armeija viritti kentälle piikkilankaa. Useat lapset tulivat näyttämään tarkkailijoille revenneitä vaatteita ja ihon haavoja. Alue ei ole sotilaskäytössä.

Kyseisen – sekä parin viereisissä kylissä sijaitsevan – koulun oppilashuolto lepää yksillä harteilla ja ne alkavat ymmärrettävästi painua vähitellen kasaan. 14-18 vuotiaiden poikakoulun normaaliolosuhteissakin haastavan oppilasaineksen piirissä on alkanut esiintyä enenevissä määrin käytoshäiriöitä, poissaoloja ja keskittymisen ongelmia. Viimeisimmän yhteenoton jälkeen kuraattorin vastaanotolle ohjattiin poika, joka oli kirjoittanut koepaperiinsa vastausten sijaan listan hiljattain kuolleiden tovereidensa nimiä ja poistunut luokasta. Kuraattorin vastuualueella on kuutisensataa oppilasta, joiden lisäksi kannateltavana on kolmen opettajainhuoneen psykososiaalinen hyvinvointi. Hän ammentaa yhteiskuntatieteellisestä koulutuksestaan minkä voi ja työnohjauksen ja vertaistuen puuttuessa täydentää osaamistaan internetistä löytämällään materiaalilla, mutta hänen kanssaan asiasta keskustellessa huomaa nopeasti, että tarve ammatilliselle tuelle on valtava. Eikä tämä ole ihme, kätensä nostakoon se koulupsykologi tai -kuraattori jonka takataskusta löytyy toimivaksi osoitettuja työvälineitä tilanteisiin, joissa sotilaat hyökkäävät kouluun kesken kuukautta aiemmin ammutun oppilaan muistotilaisuuden. Itselläni saattaisi moisessa tilanteessa nousta molemmat kädet pystyyn antautumisen merkiksi, mutta tällä kuraattorilla ei: rankan työnsä lisäksi hän tekee vapaa-ajallaan vapaaehtoistöitä nuorten parissa ja onpa hänellä omiakin lapsia kasvatettavana.

Vakaumuksellisena muslimina kuraattori pyrkii painottamaan oppilailleen rauhanomaisten keinojen käyttöä konfliktin ratkaisussa, mutta hän on huolissaan viestinsä kaikumisesta enenevissä määrin kuuroille korville. Vapaa-ajanviettomahdollisuudet nuorille ovat kylässä olemattomat: kunnan rahat ovat tiukalla ja rakennuslupia talkoilla toteutettaviin ajanviettopaikkoihin ei myönnetä, joten purku-uhan alla niiden rakentamiseen ei panosteta. Kylässä on muhkurainen jalkapallokenttä, mutta senkin lähistöllä on näkynyt viime aikoina sotilaita. Kuraattorin mukaan osa nuorista kulkee kotoa koulun kautta kahakoihin ja takaisin. Myös oppilaiden akateeminen suoriutuminen huolettaa, sillä myöhemmin keväällä on luvassa loppukokeet ja puntarissa on jatko-opiskelumahdollisuuksiin vaikuttavat arvosanat. Tulevatko oppilaat saamaan itsestään tuolloin irti kaikki koulu-urallaan omaksumansa tiedot ja taidot? Inshallah, jos luoja suo, kuraattorimme huokaa.

 


Välttääkseen vilkasliikenteisen tien varressa kävelemisen useat Tuqu’n kylän lapset oikaisevat koululle nurmikentän poikki. Eräänä aamuna armeija viritti kentälle piikkilankaa. Useat lapset tulivat näyttämään tarkkailijoille revenneitä vaatteita ja ihon haavoja. Alue ei ole sotilaskäytössä.

Pelkoa ja inhoa yksilöllisessä ja yhteisöllisessä oppilashuollossa

Eräs EAPPI-tarkkailijoiden keskeisimpiä tehtäviä täällä Länsirannalla ovat niin sanotut school runit, lasten koulumatkojen turvaamiset. YK:n lasten oikeuksien sopimus velvoittaa allekirjoittajamaansa useisiin lasten kehityksen suojaamisen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin, jonka lisäksi miehitysolosuhteissa kansainvälinen humanitaarinen laki edellyttää, että miehittäjä tarjoaa tälle haavoittuvaiselle ihmisryhmälle erityistä suojelua. Koulut rakennuksina mainitaan Geneven sopimuksissa samassa yhteydessä sairaaloiden kanssa sotilaallisten toimenpiteiden ulkopuolelle jätettävinä kohteina ja miehittäjän edellytetään järjestävän lapsille koulunkäynnin mahdollistavat olosuhteet. Huolimatta näistä lukuisista yrityksistä turvata lasten perusoikeudet Israelinkin allekirjoittamin kansainvälisin sopimuksin, miehitetyllä Länsirannalla palestiinalaisia alaikäisiä vangitaan ja kohdellaan epäinhimillisesti, tuomitaan suhteettoman pitkiin rangaistuksiin  jamenehtyy sotilaiden kaukaa ampumiin luoteihin. Lisäksi kouluihin kohdistetaan suoria hyökkäyksiä.

Lapsia ylittämässä tietä päästäkseen kouluun.

Hiljattain olimme jälleen seuraamassa tilannetta koululla, jonka lähistöllä sotilaat ovat partioineet keväällä säännöllisesti. Samalla kylällä kiviä heitelleen nuorison ja kovilla ampuneiden sotilaiden yhteenotossa aiemmin keväällä ammutun oppilaan kuolemasta tuli täyteen neljäkymmentä päivää ja iltapäivällä hänelle oli tarkoitus järjestää muistotilaisuus. Aamulla koulun seinillä oli pojan kuvia ja sen ympäristössä liikkui muutamia sotilaita tarkoituksenaan muistuttaa oppilaita läsnäolostaan kylässä ja voimankäyttövälineitä esittelemällä hillitä mekkalointihaluja. Aamu sujui ainakin sivullisin silmin nähtynä rauhallisesti, joten tiimi poistui paikalta mattimyöhästenkin livahdettua luokkiinsa. Asunnolle palattua puhelimemme kuitenkin soi ja linjan toisessa päässä yhteyshenkilömme kertoi armeijan pyrkineen koulun alueelle ilmeisesti poistamaan pojan kuvat seiniltä. Henkilökunnan keskusteluyritykset eivät olleet saaneet vastakaikua ja lopulta kolme opettajaa oli saanut pippurisumutteesta. Paikallisen uutissivuston myöhemmin kirjoittamasta jutusta löytyy henkilökunnan kuvaamaa videota tapahtumista. Opettajat olivat tilanteen kehityssuunnan ymmärrettyään ehtineet ohjaamaan oppilaat pois koulun alueelta, joten tällä kertaa alaikäisiä ei vahingoittunut. Muistotilaisuus pidettiin iltapäivällä koulun alueen rauhoituttua ja tilaisuuden jälkeen kylän pojat matkasivat joukolla läheiselle kulunvalvontapisteelle, jossa ottivat yhteen sotilaiden kanssa. Israelin ja Palestiinan konfliktista puhuttaessa mainitaan usein väkivallan kierre, täällä se toteutuu myös paikkakuntakohtaisessa mittakaavassa.

 

Välttääkseen vilkasliikenteisen tien varressa kävelemisen useat Tuqu’n kylän lapset oikaisevat koululle nurmikentän poikki. Eräänä aamuna armeija viritti kentälle piikkilankaa. Useat lapset tulivat näyttämään tarkkailijoille revenneitä vaatteita ja ihon haavoja. Alue ei ole sotilaskäytössä.

Kyseisen – sekä parin viereisissä kylissä sijaitsevan – koulun oppilashuolto lepää yksillä harteilla ja ne alkavat ymmärrettävästi painua vähitellen kasaan. 14-18 vuotiaiden poikakoulun normaaliolosuhteissakin haastavan oppilasaineksen piirissä on alkanut esiintyä enenevissä määrin käytoshäiriöitä, poissaoloja ja keskittymisen ongelmia. Viimeisimmän yhteenoton jälkeen kuraattorin vastaanotolle ohjattiin poika, joka oli kirjoittanut koepaperiinsa vastausten sijaan listan hiljattain kuolleiden tovereidensa nimiä ja poistunut luokasta. Kuraattorin vastuualueella on kuutisensataa oppilasta, joiden lisäksi kannateltavana on kolmen opettajainhuoneen psykososiaalinen hyvinvointi. Hän ammentaa yhteiskuntatieteellisestä koulutuksestaan minkä voi ja työnohjauksen ja vertaistuen puuttuessa täydentää osaamistaan internetistä löytämällään materiaalilla, mutta hänen kanssaan asiasta keskustellessa huomaa nopeasti, että tarve ammatilliselle tuelle on valtava. Eikä tämä ole ihme, kätensä nostakoon se koulupsykologi tai -kuraattori jonka takataskusta löytyy toimivaksi osoitettuja työvälineitä tilanteisiin, joissa sotilaat hyökkäävät kouluun kesken kuukautta aiemmin ammutun oppilaan muistotilaisuuden. Itselläni saattaisi moisessa tilanteessa nousta molemmat kädet pystyyn antautumisen merkiksi, mutta tällä kuraattorilla ei: rankan työnsä lisäksi hän tekee vapaa-ajallaan vapaaehtoistöitä nuorten parissa ja onpa hänellä omiakin lapsia kasvatettavana.

Vakaumuksellisena muslimina kuraattori pyrkii painottamaan oppilailleen rauhanomaisten keinojen käyttöä konfliktin ratkaisussa, mutta hän on huolissaan viestinsä kaikumisesta enenevissä määrin kuuroille korville. Vapaa-ajanviettomahdollisuudet nuorille ovat kylässä olemattomat: kunnan rahat ovat tiukalla ja rakennuslupia talkoilla toteutettaviin ajanviettopaikkoihin ei myönnetä, joten purku-uhan alla niiden rakentamiseen ei panosteta. Kylässä on muhkurainen jalkapallokenttä, mutta senkin lähistöllä on näkynyt viime aikoina sotilaita. Kuraattorin mukaan osa nuorista kulkee kotoa koulun kautta kahakoihin ja takaisin. Myös oppilaiden akateeminen suoriutuminen huolettaa, sillä myöhemmin keväällä on luvassa loppukokeet ja puntarissa on jatko-opiskelumahdollisuuksiin vaikuttavat arvosanat. Tulevatko oppilaat saamaan itsestään tuolloin irti kaikki koulu-urallaan omaksumansa tiedot ja taidot? Inshallah, jos luoja suo, kuraattorimme huokaa.

 


Välttääkseen vilkasliikenteisen tien varressa kävelemisen useat Tuqu’n kylän lapset oikaisevat koululle nurmikentän poikki. Eräänä aamuna armeija viritti kentälle piikkilankaa. Useat lapset tulivat näyttämään tarkkailijoille revenneitä vaatteita ja ihon haavoja. Alue ei ole sotilaskäytössä.