EAPPI-ohjelma: suojaavaa läsnäoloa Länsirannalle

EAPPI-vapaaehtoisohjelmaan hakeutuu ihmisiä monista eri taustoista. Heitä yhdistää halu tehdä ruohonjuuritason ihmisoikeustyötä Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa. Kenttäjaksolta palanneet ihmisoikeustarkkailijat Esa Pärnä ja Johanna Kaprio kertovat omista kokemuksistaan.

Vertailukohtia rauhanturvaoperaatioista

Eläkkeellä oleva evp-upseeri Esa Pärnä löysi EAPPI-ohjelman netistä.

– Minua kiinnosti tilanne kentällä. Halusin kokea sen, saada tuntumaa ja nähdä omin silmin. Samalla pystyisin sen perusteella vaikuttamaan asioihin.

Pärnä halusi myös verrata Palestiinan tilannetta aikaisempiin kokemuksiinsa kriisiolosuhteista. Hän on työskennellyt rauhanturvaoperaatioissa Kosovossa analyysitoimiston päällikkönä ja Afganistanissa yhteysupseeriryhmässä. Kaikissa maissa olisi samoja elementtejä siinä, miten yhteiskunta sopeutuu kriisiin tai sotatilaan.

– Palestiinalaisalueella on työttömyyttä ja nuorten tulevaisuus on epävarma. Koulutus on tärkeää, sillä se avaa nuorille mahdollisuuden päästä miehityksen alta pois. Tämä toisaalta lisää sisäistä korruptiota, kun vanhemmat ovat valmiita maksamaan jopa arvosanoista. Miehitykseen kuuluu, että Israelin viranomaiset antavat toisille palestiinalaisille etuja, toisille eivät. Palestiinalaisten yhteistyö Israelin kanssa voi olla näkyvää tai näkymätöntä. Tämä vaikuttaa yhteiskunnan moraaliin ja muuttaa ihmisten välisiä suhteita. Vaikea tilanne lisää riskiä nuorten radikalisoitumiseen esimerkiksi pakolaisleireissä. Tilanne voi tulla huomattavasti pahemmaksikin.

Silminnäkijöitä Länsirannalle

Jayyusin kylän EAPPI-tiimissä Pärnä seurasi erityisesti liikkumisenvapautta ja yhteiskunnan vapautta. Sitä, miten miehitys vaikuttaa normaaliin elämänkulkuun, lasten koulunkäyntiin, aikuisten työntekoon.

– Paikallisesti EAPPI voi ratkaista pieniä ongelmia, tehdä jotain paikallisten ihmisten eteen. Suuressa kuvassa ohjelman merkitys on siinä, että Länsirannalla on ulkopuolisia silmiä. Läsnäolo ehkäisee väkivaltaisuuksien puhkeamista. Näkyvillä olo vaatii tietysti myös rohkeutta.

EAPPI-työ on Pärnän mielestä palkitseva ja rikastuttava kokemus, jossa oppii paljon uutta. Kannattaa kuitenkin varautua kohtaamaan myös vaikeuksia, kuten israelilaisten tai palestiinalaisten epäilyjä. Henkinen paine voi koetella myös EAPPI-tiimin yhteishenkeä.

Palattuaan Pärnä on pitänyt luentoja ja esitelmiä erilaisille ryhmille. Hän on käyttänyt Palestiinan tilannetta esimerkkinä kouluttaessaan reserviläisiä.

Ruohonjuuritason työtä ja kontakteja paikallisiin

Johanna Kaprio oli seurannut EAPPI-ohjelmaa jo jonkin aikaa, kun hän päätti hakea siihen.

– Lähi-idän opintojen kautta olin perehtynyt Israel-Palestiina-konfliktiin ja seurannut miehitetyn alueen ihmisoikeustilannetta. Olin toiminut EU-tehtävissä Suomessa, ja halusin myös tutustua EU:n käytännön toimiin alueella.  EAPPI-ohjelmaan minua veti mahdollisuus toimia ruohonjuuritasolla ja mahdollisuus tutustua paikallisiin yhteisöihin sekä palestiinalaisiin ja israelilaisiin rauhanjärjestöihin.

Kaprio on ollut EAPPI-tehtävissä kaksi kertaa. Toisella kerralla hän lähti täyttämään vapautunutta paikkaa lyhyellä varoitusajalla.

– Sekä Al-Ramin että Betlehemin sijoituspaikoissa tarkkailimme suurten tarkastuspisteiden toimintaa. Seurasimme maakaappauksia, talojen tuhoamisia ja siirtokuntakehitystä, ja erityisesti beduiinien suunniteltua pakkosiirtoa pois Itä-Jerusalemia reunustavalta E1-alueelta.

Vähemmän ongelmia koulutiellä

Betlehemissä eapit ovat läsnä arkaamuisin paikoissa, joissa lapset kulkevat kouluun ja Israelin armeija on aktiivinen. Vuonna 2014 EAPPI-tiimiit tarjosivat koko Länsirannalla säännöllistä suojaavaa läsnäoloa kaikkiaan 3568 koululaiselle ja 304 opettajalle.

– Opettajat sanoivat meille usein, että kun olemme paikan päällä, niin ongelmia on vähemmän. Myös henkinen tuki on tärkeää.

Välillä Betlehemin EAPPI-tiimi pystyi auttamaan kouluun kulkevia lapsia. He kysyivät koulutielle ilmestyneiltä sotilailta, mistä kiikastaa. He saattoivat oikaista väärinkäsityksiä, ja sotilaat lähtivät.  Onnistuminen oli tapauskohtaista.

– Läsnäololla on merkitystä. Sitä ei kuitenkaan kannata liioitella: monesti ei voi tehdä mitään auttaakseen. Mutta silloinkin voi seurata, mitä tapahtuu, ja raportoida siitä YK:lle ja muille järjestöille.

Länsirannan todellisuus avautuu paikan päällä

Kaprio pitää tärkeänä sitä, että EAPPI tuo tietoa Länsirannan ja Itä-Jerusalemin tapahtumista ulkomaailmaan. Hän on itse tavoittanut monenlaisia kohderyhmiä vaikuttamistyössä. Kritiikkiäkin on tullut vastaan, mutta keskustelua kannattaa joka tapauksessa käydä. On tärkeää pohtia miten myös Suomi voi edesauttaa oikeudenmukaisen rauhanratkaisun löytymistä ja vuosikymmeniä jatkuneen miehityksen loppumista.

–   Suosittelen EAPPI-ohjelmaa todella lämpimästi erilaisille ja eri alojen ihmisille. Vaikka olisi opiskellut konfliktiin liittyviä asioita kuinka paljon, niin todellisuus paikan päällä avautuu aivan uudella tavalla kolmen kenttäkuukauden aikana. Kannattaa lähteä reippaalla mielellä, kokemus avartaa mieltä ja jättää jäljen. Kohtasin EAPPI-työssä sydäntä koskettavia ihmiskohtaloita, mutta löysin sen kautta myös paljon uusia ystäviä.

teksti: Kaisa Honkala

Hae EAPPI-ohjelmaan viimeistään 15.6. 2015! Lisätietoja: https://www.eappi.fi/hae-eappi-ohjelmaan/ohjeita-2015-hakuun/

Johanna eappina 2

Johanna Kaprio työssään.