Menu

Mikä EAPPI?

EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) on kansainvälinen ohjelma, joka lähettää vapaaehtoisia ihmisoikeustarkkailijoita Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin. Suomesta lähetetään vuosittain 12-14 tarkkailijaa.

Kolme kuukautta kestävän jakson aikana vapaaehtoiset kokevat, millaista on elää miehityksen alla. He seuraavat ihmisoikeustilannetta ja raportoivat siitä sekä tarjoavat suojelevaa läsnäoloa paikallisille.

Palattuaan Suomeen he kertovat kokemuksistaan ja tekevät vaikuttamistyötä ihmisoikeuksien toteutumisen ja oikeudenmukaisen rauhan puolesta.

Lue lisää

Blogit

Jerusalemin Vanhan kaupungin israelilaistaminen

Jarmo, Itä-Jerusalem

Muurien ympäröimässä Vanhassa kaupungissa on neljä osaa, joista Juutalaiskorttelit ovat pienin, Armenialaiskorttelit vähän isompi ja kristitty osa vielä vähän isompi. Muslimikorttelit ovat suurin kaupunginosa, noin kolme kertaa isompi kuin Juutalaiskorttelit. Tähän lukuun ei vielä kuulunut Al-Haram Al-Sharifia, joka myös Temppelivuorena tunnetaan, aluetta, joka on melkein yhtä iso kuin Muslimikorttelit – nämä ovat silmämääräisiä arvioita kartalta […]

Siitä puhe mistä puute

Saara, Jordanlaakso

Vesi ja sen puute ovat yksi useimmiten esille nostetuista ongelmista EAPPI-tarkkailijoiden vieraillessa paikallisissa yhteisöissä Jordanlaaksossa. Ongelmana on niin veden riittämättömyys ihmisten jokapäiväisiin tarpeisiin, kuten peseytymiseen ja ruoanlaittoon kuin tankkiveden kalleus. Alueella, jossa maatalous on yksi pääelinkeinoista, veden puute vaikuttaa väkisinkin ihmisten toimeentuloon. Monissa yhteisöistä ei ole lainkaan juoksevaa vettä ja niissä, joissa on, vedensaanti on […]

Entäpä, jos EU byrokratian tilalle olisikin muuri?

Mikael, Tulkarm

Aamun valjetessa seison suuren merikontin vieressä katsoen metallista aitaa ja siihen rakennettua porttia. Vaaleaksi maalatun merikontin sivuun on leikattu suuri aukko ja sisään asennettu penkit. Se toimittaa katoksen virkaa. ”Missä kolmas portti on?” kysyn. Näen vain kaksi porttia, joiden välissä on turva-alue ja takana tie. Huhujen mukaan tien takana, jossakin kauempana on vielä kolmas portti. […]

Israel uhkaa tuhota kokonaisen beduiiniyhteisön viiden päivän kuluttua, ja jatkaa siirtokuntasuunnitelmiaan samalla alueella Länsirannalla

Israelin viranomaiset jakoivat tuhoamismääräykset Khan al Ahmarin kylän 42 rakennelmalle sekä kylän koululle. Kylä sijaitsee miehitetyllä Länsirannalla Jerusalemin itäpuolella. Sunnuntaina 5.3.2017 kylälle annettiin 7 päivää aikaa itse purkaa kaikki rakennelmansa, ennen kuin Israel toteuttaa tuhoamismääräyksensä. Israel ei ole myöntänyt rakennuslupia Khan al Ahmarin kylälle, eikä sitä ole kytketty sähko- tai vedenjakeluverkkoon. Moni beduiiniyhteisön rakennelmista on […]

Paimenet uhan alla

Saara, Jordanlaakso

Osa EAPPI-tarkkailijan työtä on niin kutsuttu suojeleva läsnäolo, jonka idea perustuu sille, että ulkopuolisen tarkkailijan läsnäolo estää ongelmia. Jordanlaaksossa käytämme suojelevaa läsnäoloa menemällä paikallisten kanssa paimentamaan lampaita alueilla, missä on ongelmia siirtokuntalaisten kanssa.  Monet paimentolais- ja beduiiniyhteisöistä sijaitsevat aivan siirtokuntien kupeessa ja tällä on monia seurauksia, jotka heijastuvat heidän arkielämäänsä laidunalueiden pienenemisestä vesivarantojen tyhjenemiseen. Kansainvälisen […]

Sosiaalisessa mediassa

Ladataan...