EAPPI-toiminta käynnistettiin Jerusalemin paikallisten kirkkojen pyynnöstä. Ohjelman ytimessä puolueettomuus, rauha ja väkivallattomuus.

Maisema Jerusalemin vanhasta kaupungista, keskellä kultakupolinen kalliomoskeija.

Ohjelman lähtökohdat

Ohjelman toimintaperiaatteet perustuvat kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, humanitaariseen oikeuteen ja YK:n päätöslauselmiin. Lähtökohtana on näkemys siitä, että vuosikymmeniä jatkunut miehitys on vahingollinen sekä israelilaisille että palestiinalaisille.

Periaatteellinen puolueettomuus ja väkivallattomuus

EAPPI-tarkkailija on puolueeton. Tarkkailijat eivät milloinkaan sekaannu poliittisiin, aatteellisiin, uskonnollisiin tai kansallisiin ristiriitoihin. He eivät asetu konfliktin osapuolten puolelle, vaan heidän tehtävänään on raportoida ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksista tasapuolisesti riippumatta siitä, kuka niistä on vastuussa.

Väkivallattomuus (nonviolence) on toimintaa, jossa vastustetaan väkivallan käyttöä itseä ja muita kohtaan. EAPPI:n mukaan muutos kohti rauhaa voidaan saavuttaa yhdessä tekemällä yhteistyötä yksilöiden ja ryhmien kanssa. Vain väkivallattomasti voidaan saavuttaa pysyvä rauha.

Kaksi EAPPI-tarkkailijaa lammaspaimenessa.

Visio

EAPPI-toiminnan lähtökohtana on valtiomalli, joka mahdollistaa israelilaisten ja palestiinalaisten rauhanomaisen rinnakkaiselon. Ratkaisun tulee olla mahdollisimman oikeudenmukainen sekä palestiinalaisille että israelilaisille. Tämän edellytyksenä on kansainvälisen lain ja YK:n päätöslauselmien noudattaminen. Päämääränä on väkivallan kierteen katkaiseminen, miehityksen päättyminen ja oikeudenmukainen rauha.

Missio

EAPPI on mukana palestiinalaisten ja israelilaisten väkivallattomissa rauhanpyrkimyksissä. Ohjelma edistää ihmisoikeuksien toteutumista, vähentää väkivallan käyttöä alueella ja antaa paikallisille ihmisille toivoa rauhasta. Ensisijainen tavoite on tuoda esiin ja lopettaa alueella tapahtuvat siviileihin kohdistuvat ihmisoikeusrikkomukset ja nöyryyttäminen.

Ohjelma tuottaa ajantasaista, puolueetonta ja luotettavaa tietoa miehityksen seurauksista. Ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen lisääntyy, kun tapahtumilla on silminnäkijöitä. Suojeleva läsnäolo minimoi väkivallan käyttöä ja vähentää siten pelkoa.

EAPPI tukee miehitystä vastustavaa rauhanomaista kansalaisyhteiskuntaa työskentelemällä yhdessä israelilaisten ja palestiinalaisten ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöjen kanssa. EAPPI vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja Lähi-itää koskevaan ulkopolitiikkaan sekä Suomessa että EU-tasolla.

 

EAPPI-ohjelman taustaa

EAPPI on Jerusalemin kirkkojen pyynnöstä vuonna 2002 aloitettu ekumeeninen kumppanuusohjelma, jota hallinnoi Kirkkojen maailmanneuvosto. Aloitteessaan Kirkkojen maailmanneuvostolle Jerusalemin kirkkojen johtajat toivoivat alueelle ihmisiä toimimaan turvallisuuden parantamiseksi ja rauhan saavuttamiseksi.

Vastauksena Kirkkojen maailmanneuvosto perusti paikallisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa ekumeenisen kumppanuusohjelman, joka tukee sekä paikallisia että kansainvälisiä rauhanomaisia toimia miehityksen päättymiseksi.

Nykyisellään EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme for Palestine and Israel) on Jerusalemin kirkkojen johdon, Kirkkojen maailmanneuvoston sekä eri maiden kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöohjelma. Suomalaisia on ollut tarkkailijoina vuodesta 2005.

Suomessa tarkkailijoiden valinnasta ja valmennuksesta vastaa Kirkon Ulkomaanapu. Kirkon Ulkomaanapu on Ulkoministeriön kumppanuusjärjestö, ja ministeriö rahoittaa Suomen EAPPI-toimintaa kumppanuusjärjestöjen ohjelmatuella. Kumppanuusjärjestöiltä edellytetään selvästi määriteltyä kehitysyhteistyön ohjelmaa, joka on yhdenmukainen Suomen hallituksen kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa.

Tarkkailijat tekevät vapaaehtoistyötä. Tarkkailijoille ei makseta palkkaa, mutta heidän edestakaiset matkansa kotimaasta sekä työn ja oleskelun kustannukset katetaan. Tarkkailujakso kestää kolme kuukautta.

 

Hebronilaisen peruskoulun muuri ja portti.