Jordanjoen laakso

EAPPI-tarkkailija seisoo lukuisten laatikoiden edessä, jotka ovat kukkurallaan sitrushedelmiä viljemän laidalla.

Jordanjoen laakso muodostaa noin kolmanneksen Länsirannan pinta-alasta ja on harvaan asutettua seutua, jossa pääelinkeinoina ovat lampaiden paimennus sekä maanviljely. Aluetta kutsutaan usein Palestiinan leipäkoriksi viljelyyn sopivan maaperän vuoksi. Jordanian rajan kupeessa sijaitseva laakso onkin taloudellisesti ja strategisesti tärkeä alue sekä Palestiinalle että Israelille.

Valtaosa Jordanjoen laaksosta on Israelin armeijan kontrolloimaa C-aluetta, minkä vuoksi paikallisten Palestiinalaisten yhteisöjen käytettäväksi jää vain murto-osa maasta. Israelin armeija on julistanut 68 prosenttia Jordanjoen laaksosta omaksi ampuma- ja harjoittelualueekseen. Beduiinit puolestaan ovat käyttäneet samoja alueita laidunmainaan vuosisatojen ajan. Israelin viranomaiset tuhoavat palestiinalaisasumuksia järjestelmällisesti vedoten puuttuviin Israelin myöntämiin rakennuslupiin.

Jordanjoen laaksossa työskennellään läheisesti paikallisten kanssa, joiden päivittäiseen elämään vaikuttavat häirintä siirtokunnista, toistuvat sotilasharjoitukset sekä systemaattiset rajoitukset vedensaantiin sekä rakentamiseen. EAPPI-tarkkailijoiden perustehtäviin Jordanjoen laaksossa kuuluvat suojelevan läsnäolon tarjoaminen paikallisille paimenille, ihmisoikeusrikkomusten, kuten rakenteiden tuhoamisten, takavarikointien tai siviiliväestön häirinnän raportointi, sekä yhteisöjen tilanteen seuraaminen oikeudenloukkausten jälkeen. Jordanjoen laakson EAPPI-tarkkailijat asuvat Jerikossa, joka tunnetaan yhtenä maailman vanhimmista kaupungeista.

Lammaspaimen ja lampaita aurinkoisessa rinteessä.