Hebron

Sotilas seisoo tienviitan ja piikkilangoitetun muurin edessä.

Hebron on Länsirannan suurin palestiinalaiskaupunki ja ainoa, jonka keskellä asuu satoja israelilaisia siirtokuntalaisia. Vuonna 1997 kaupunki jaettiin palestiinalaishallinnon alaiseen H1-alueeseen ja kaupungin keskustassa sijaitsevaan Israelin armeijan hallinnoimaan H2-alueeseen. H2-alueella sotilasvallan alla elävien palestiinalaisen elämää, elinkeinoja ja koulunkäyntiä vaikeuttavat lukuisat kulkurajoitukset, nöyryyttävät tarkastukset ja väkivallan uhka sekä sotilaiden että siirtokuntalaisten taholta.

Profeetta Abrahamin uskotaan eläneen Hebronin alueella, joten kaupunki on pyhä sekä juutalaisille että muslimeille. Abrahamin perheen hautaluolan päällä on rakennus, joka on nykyään jaettu kahtia Ibrahimi-moskeijaksi ja Patriarkkojen luola -synagogaksi. Hebron on edelleen myös palestiinalainen kaupan keskus, vaikka kaupungin vanha keskusta on muuttunut ”aavekaupungiksi”. Israelin armeijan asettamat liikkumisrajoitukset kieltävät palestiinalaisten liikkumisen Shuhada-pääkadulla sekä Tel Rumeidan kukkulalla lähes täysin.

Hebronin EAPPI-vapaaehtoiset työskentelevät etupäässä jännitteisellä H2-alueella tarjoamassa suojelevaa läsnäoloa. He raportoivat ihmisoikeusrikkomuksista ja siirtokuntien laajentumisesta. Arkisin he seuraavat koululaisten kulkua tarkastuspisteiden läpi ja tapaavat miehityksestä kärsiviä perheitä kaupungissa ja lähialueilla. Viikonloppuisin he valvovat uskonnonvapauden toteutumista ja ovat läsnä, kun siirtokuntalaiset tekevät viikottaisen turistikierroksensa palestiinalaisalueella. Päivittäinen läsnäolo H2-alueella on tärkeää, sillä Hebronin keskustassa tapahtuu tuon tuostakin jotain odottamatonta.

EAPPI-tarkkailija kävelee kauppakatua pitkin.