Haluatko tehdä konkreettista työtä ihmisoikeuksien edistämiseksi? Entä saada kansainvälistä kokemusta vapaaehtoistyön kautta? Haluatko toimia ja asua kansainvälisen tiimin kanssa, paikallisten palestiinalaisten keskuudessa?

EAPPI-tarkkailija katsoo, kun lapset kävelevät kouluun.

Hae EAPPI:in

Myös sinä voit hakea EAPPI-ohjelmaan! Ohjelmaan valitut koulutetaan tehtävään kotimaassa, jonka jälkeen he toimivat ihmisoikeustarkkailijoina Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla kolmen kuukauden jaksoissa.

Haku vuodelle 2023 on päättynyt. Seuraava haku avautuu loppuvuodesta 2023, ja hakuaikataulusta tiedotetaan sosiaalisen median kanavissa sekä tällä verkkosivulla.

Kenelle EAPPI-ohjelma sopii?

EAPPI-ohjelma soveltuu kaikille 25-69 -vuotiaille terveille miehille ja naisille, jotka haluavat edistää ihmisoikeuksia ja pystyvät toimimaan puolueettomasti tarkkailijoina alueella. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää kykyä toimia vaativissa tehtävissä konfliktialueella.

Kenttäjakson jälkeistä vaikuttamistyötä ajatellen ohjelmaan toivotaan eri-ikäisiä ja -taustaisia motivoituneita osallistujia, joilla on myös vahvat viestinnälliset valmiudet. Työskentelykielenä on kenttäjakson aikana englanti. Kotimaan koulutus järjestetään suomeksi ja vaikuttamistyötä tehdään etupäässä suomeksi tai ruotsiksi.

EAPPI ei tee käännytys- tai lähetystyötä.

Hakukriteerit:

 • 25-69 vuoden ikä
 • Relevantti koulutus ja/tai kokemus, esimerkiksi ihmisoikeustyön, rauhan, uskontodialogin, viestinnän, journalismin, vaikuttamistyön, kansainvälisen oikeuden tai monikulttuurityön aloilta
 • Halu edistää ihmisoikeuksia ja kyky toimia alueella puolueettomasti
 • Israelin ja Palestiinan pitkittyneen konfliktin taustojen riittävä tunteminen
 • Kansainvälinen kokemus, erityisesti toimimisesta ja/tai työskentelystä vastaavanlaisissa olosuhteissa, on eduksi
 • Vahvat valmiudet viestintään ja vaikuttamistyöhön
 • Hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielitaito
 • Kulttuurienvälinen osaaminen, avoimuus, joustavuus, luovuus ja sopeutumiskyky
 • Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä kyky toimia tiimissä
 • Hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys
 • Hyvät stressinhallintataidot, kyky työskennellä fyysisesti ja henkisesti haastavissa olosuhteissa, myös vaatimattomissa oloissa

Lue EAPPI-ihmisoikeustarkkailijoiden työtehtävistä täältä.

 

Hakuaikataulu vuodelle 2023:

 • Hakuaika: 5.9.-25.9.2022
 • Haastattelut järjestetään 3.10.-14.10.2022 etänä
 • Valinnat ilmoitetaan viimeistään 21.10.2021
 • Koulutus valituille järjestetään marraskuussa Helsingin seudulla. Koulutus kestää torstaista sunnuntaihin ja on pakollinen.
 • Viisi ryhmää lähtee vuonna 2023, alkuvuonna, keväällä, kesällä, syksyllä ja loppuvuonna.
 • Otamme huomioon COVID-19 pandemiaan liittyvät rajoitukset ja tämä voi vaikuttaa vapaaehtoisjaksojen ajankohtaan tai pituuteen.

 

 

Ohjelma antaa paljon

Israelin ja palestiinalaisten konflikti on paljon otsikoissa ja herättää voimakkaita mielipiteitä. Tilanteesta voi lukea loputtomasti, mutta toimiessa ihmisoikeustarkkailijana alueella pitkäaikaisen konfliktin vaikutukset siviileihin konkretisoituvat omin silmin nähtynä aivan uudella tavalla. Omien kokemusten jakaminen kenttäjakson jälkeen on EAPPI-vaikuttamistyön ydin ja sen paras voimavara.

Paikalliset ihmiset ja yhteisöt ovat EAPPI-ohjelman rikkaus. Kolmen kuukauden kenttäjakso ihmisoikeustarkkailijana Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla tukee alueen haavoittuvaa siviiliväestöä sekä paikallisia toimijoita, joiden päämääränä on oikeudenmukainen rauha ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Ohjelman kautta nousevat esiin pitkittyneen konfliktin haasteet alueen siviiliväestölle.

EAPPI-ohjelma antaa ensiarvoisen tilaisuuden toimia ja työskennellä yhdessä eri kulttuureista sekä taustoista tulevien ihmisten kanssa, joita yhdistää halu tukea oikeudenmukaista rauhaa, edistää ihmisoikeuksia sekä tukea paikallista siviiliväestöä konfliktin keskellä. Ohjelma antaa myös kattavan yleiskäsityksen Länsirannasta kansainvälisen avustustoiminnan ja tuen näkökulmasta. Samalla se tarjoaa ensiarvoisen tilaisuuden saada käytännön kokemusta alueella vallitsevista olosuhteista.

EAPPI-ohjelma lisää puolueetonta tietoa alueen tilanteesta ja alleviivaa kansainvälisten ihmisoikeuksien merkitystä ja niiden universaalia oikeutta kaikille. Kaikilla on oikeus rauhaan.

Ohjelma korvaa vapaaehtoisille seuraavat kulut: menopaluu alueelle, matkat Israelin ja Palestiinan sisällä, matkavakuutus, majoitus, viestintäkulut ja muut toiminnasta koituvat kustannukset eli omaa rahaa ei tarvitse jakson aikana käyttää.

EAPPI-tarkkailija kirjoittaa valkotaululle, neljä palestiinlaisnaista katsoo.