Haluatko tehdä konkreettista työtä ihmisoikeuksien edistämiseksi? Entä saada kansainvälistä kokemusta vapaaehtoistyön kautta? Haluatko toimia ja asua kansainvälisen tiimin kanssa, paikallisten palestiinalaisten keskuudessa?

EAPPI-tarkkailija katsoo, kun lapset kävelevät kouluun.

Hae EAPPI:in

Myös sinä voit hakea EAPPI-ohjelmaan! Ohjelmaan valitut koulutetaan tehtävään kotimaassa, jonka jälkeen he toimivat ihmisoikeustarkkailijoina Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla kolmen kuukauden jaksoissa.

Kenen kannattaa hakea?

EAPPI-ohjelma sopii kaikille 25-69 -vuotiaille terveille miehille ja naisille, jotka haluavat edistää ihmisoikeuksia ja pystyvät toimimaan puolueettomasti tarkkailijoina alueella.

Kenttäjakson jälkeistä vaikuttamistyötä ajatellen ohjelmaan toivotaan eri-ikäisiä ja -taustaisia motivoituneita osallistujia. Ohjelma edellyttää Israelin ja palestiinalaisten pitkittyneen konfliktin taustojen ymmärtämistä sekä paikallisten olosuhteiden riittävää tuntemusta. Samalla osallistujien tulee kyetä toimimaan vaativissa tehtävissä konfliktialueella. Ohjelman luonteen vuoksi hakijoilta toivotaan myös vahvoja viestinnällisiä valmiuksia. Työskentelykielenä on kenttäjakson aikana englanti. Kotimaan koulutus järjestetään suomeksi ja vaikuttamistyötä tehdään etupäässä suomeksi tai ruotsiksi.

EAPPI ei tee käännytys- tai lähetystyötä.

Vapaaehtoisjaksot, johon haemme vapaaehtoisia, ilmoitetaan myöhemmin.

 

Ohjelma antaa paljon

Israelin ja palestiinalaisten konflikti on paljon otsikoissa ja herättää voimakkaita mielipiteitä. Tilanteesta voi lukea loputtomasti, mutta toimiessa ihmisoikeustarkkailijana alueella pitkäaikaisen konfliktin vaikutukset siviileihin konkretisoituvat omin silmin nähtynä aivan uudella tavalla. Omien kokemusten jakaminen kenttäjakson jälkeen on EAPPI-vaikuttamistyön ydin ja sen paras voimavara.

Paikalliset ihmiset ja yhteisöt ovat EAPPI-ohjelman rikkaus. Kolmen kuukauden kenttäjakso ihmisoikeustarkkailijana Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla tukee alueen haavoittuvaa siviiliväestöä sekä paikallisia toimijoita, joiden päämääränä on oikeudenmukainen rauha ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Ohjelman kautta nousevat esiin pitkittyneen konfliktin haasteet alueen siviiliväestölle.

Osallistujat tutustuvat kenttäjakson aikana useisiin palestiinalaisiin ja israelilaisiin kansalaisjärjestöihin, jotka pyrkivät edistämään oikeudenmukaista rauhaa sekä lisäämään tietoa alueella vallitsevasta todellisuudesta. Kenttäjakson jälkeen osallistujat jatkavat vaikuttamistyötä Suomessa.

EAPPI-ohjelma antaa ensiarvoisen tilaisuuden toimia ja työskennellä yhdessä eri kulttuureista sekä taustoista tulevien ihmisten kanssa, joita yhdistää halu tukea oikeudenmukaista rauhaa, edistää ihmisoikeuksia sekä tukea paikallista siviiliväestöä konfliktin keskellä. Ohjelma antaa myös kattavan yleiskäsityksen Länsirannasta kansainvälisen avustustoiminnan ja tuen näkökulmasta. Samalla se tarjoaa ensiarvoisen tilaisuuden saada käytännön kokemusta alueella vallitsevista olosuhteista.

EAPPI-ohjelma lisää puolueetonta tietoa alueen tilanteesta ja alleviivaa kansainvälisten ihmisoikeuksien merkitystä ja niiden universaalia oikeutta kaikille. Kaikilla on oikeus rauhaan.

Ohjelma korvaa vapaaehtoisille seuraavat kulut: menopaluu alueelle, matkat Israelin ja Palestiinan sisällä, matkavakuutus, majoitus, viestintäkulut ja muut toiminnasta koituvat kustannukset eli omaa rahaa ei tarvitse jakson aikana käyttää.

EAPPI-tarkkailija kirjoittaa valkotaululle, neljä palestiinlaisnaista katsoo.

smacap_Bright