Nyt on erinomainen tilaisuus tulla mukaan vaikuttamaan ja toimia ihmisoikeuksien puolesta! Vaadi päättäjiltä tekoja, jotta miehitys päättyisi – lähetä vetoomus!

EAPPI-tarkkailija kuvaa talon tuhoamista.

Osallistu

Sinua tarvitaan! Ihmisoikeustilanne Palestiinalaisalueella on heikentynyt entisestään ja tilanne on vakava. Vaikka hiljattain solmittu tulitauko on hyvin tarpeellinen Gazan humanitaarisen tilanteen sekä Israelin turvallisuuden kannalta, tulitauolla ei kuitenkaan saavuteta pysyvää ja oikeudenmukaista rauhaa. Nyt on aika toimia ja vaatia päättäjiltä tekoja ihmisoikeuksien puolustamiseksi!

Toimi näin

1. Kopioi vetoomuskirjeen teksti suoraan verkkosivulta tai lataa PDF- tai Word-versio kirjeestä.
2. Liitä se omaan sähköpostiisi.
3. Valitse kenelle päättäjistä haluat lähettää sen. Alempana ehdotuksia niistä kansanedustajista, joilla tehtäviensä puolesta hyvä mahdollisuus/kanava vaikuttaa Israelin toimintaan miehitetyllä Palestiinalaisalueella.
4. Poimi nettilinkkien kautta, niiden kansanedustajien sähköpostiosoitteet jolle haluat lähettää vetoomuksen.
5. Lähetä vetoomuskirje!

 

Kehen vetoamme?

Kohdenna vetoomuksesi esimerkiksi heille:

1. Ulkoasiainministeriö ja ulkoministeri

2. Europan parlamentin MEPit

  • Euroopan parlamentti on yksi EU:n lainsäädäntöelimistä. EU:n parlamentti mm. toimii kaikkien EU:n toimielimien demokraattisena valvojana ja käsittelee kansalaisten vetoomukset. Suomesta valitut jäsenet eivät muodosta erityistä ”Suomi-ryhmää”, vaan he sijoittuvat parlamentissa toimiviin poliittisiin ryhmiin.
  • Heidän sähköpostinsa ovat etunimi.sukunimi@europarl.europa.eu

3. Tasavallan presidentin kanslia

  • Tasavallan presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Presidentti päättää Suomen ulkopoliittisesta toimintalinjasta, aloitteista ja Suomen edustajien toimintaohjeista kaikissa periaatteellisesti tai muuten merkittävissä kysymyksissä, ml. valtioiden tunnustamisesta.

4. Eduskunnan ulkoasianvaliokunta

  • Eduskunnan UAV käsittelee esim. ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, ulkomaankauppaan ja kehitysyhteistyöhön liittyviä asioita.
  • Jäsenien sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

5. Kansainvälinen ihmisoikeusasiain neuvottelukunta

  • Kansainvälisen ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan tehtävänä on seurata kansainvälisiä ihmisoikeuskysymyksiä ja antaa lausuntoja niihin liittyvistä periaatteellisista kysymyksistä.

6. Eduskunnan ihmisoikeusverkosto

  • Kansanedustajien verkostot ja yhteistoimintaryhmät käsittelevät temaattisia kysymyksiä, jotka kattavat niin kansallisia kuin kansainvälisiä aiheita.

7. Eduskunnan rauhanvälitysverkosto

8. Eduskunnan YK:n ystävät –ryhmä

Vetoomus

Hyvä kansanedustaja

Olen teihin yhteydessä liittyen ihmisoikeuksien heikentymiseen Palestiinalaisalueilla, mukaan lukien Itä-Jerusalem ja Länsiranta. Kuten olette uutisista seuranneet, tilanne Israelin ja Palestiinan alueella on hyvin vakava. YK:n humanitaaristen asioiden koordinaatiotoimisto OCHA:n mukaan pelkästään Itä-Jerusalemissa yli tuhatta palestiinalaista uhkaa pakkosiirto Israelin viranomaisten toimesta. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus kieltää miehitetyn väestön pakkosiirron.

Hiljattain solmittu tulitauko on hyvin tarpeellinen Gazan humanitaarisen tilanteen sekä Israelin turvallisuuden kannalta. Tulitauolla ei kuitenkaan saavuteta pysyvää ja oikeudenmukaista rauhaa. Pitkittynyt, yli 50 vuotta jatkunut, miehitys aiheuttaa vakavia ihmisoikeusrikkomuksia palestiinalaisväestöä kohtaan joka päivä.

Kun kansainvälinen painostus rauhan löytämiseksi on heikentynyt, Israel on toiminut eri tavoin vahvistaakseen asemaansa Itä-Jerusalemissa, Länsirannalla ja Gazassa. Kehitys vaikeuttaa mahdollisia tulevia rauhanneuvotteluja. Toiveet rauhasta karkaavat sitä kauemmas, mitä pidempään miehitys jatkuu.

Kansainvälisen turvallisuuden näkökulmasta on ensisijaista tarttua lisääntyneen väkivallan juurisyihin ja laatia tiekartta pysyvälle rauhalle. Kansainvälisen painostuksen avulla voimme edistää miehityksen päättymistä ja alueen väestön ihmisoikeuksien toteutumista. Hiljaisuudesta kärsivät erityisesti lapset, joiden oikeudet turvalliseen lapsuuteen ja koulunkäyntiin kärsivät.

Euroopan unionin näkemys Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin ratkaisusta on aina perustunut kansainväliseen oikeuteen ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin pohjaavaan kahden valtion malliin. Myös Suomi tukee rauhanomaista kahden valtion ratkaisua tähän konfliktiin.

EU:n tulee ottaa johtava rooli kansainvälisten toimijoiden yhteen tuomiseksi sekä turvata oikeudenmukaisuuteen perustuvan ratkaisumallin edistämistä. Kestävä rauha perustuu tasapuoliseen oikeudenmukaisuuteen ja turvallisuuteen sekä takaa yhdenvertaiset perus- ja ihmisoikeudet sekä israelilaisille että palestiinalaisille.

Suomi on sitoutunut edistämään oikeusvaltioperiaatetta ja sääntöpohjaiseen kansainväliseen järjestelmään sekä kansainväliseen oikeuteen nojaavaa monenkeskistä yhteistyötä. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ihmisoikeusperustaista, mikä tarkoittaa ihmisoikeusvaikutusten arviointia kaikessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toiminnassamme. Suomi on nostanut profiiliaan rauhanvälittäjänä, ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon linjausten mukaisesti. Sanat eivät kuitenkaan riitä, on välttämätöntä ryhtyä tekoihin.

Pyydämme Teitä, hyvä kansanedustaja, puolustamaan ihmisoikeuksia varmistamalla, että Suomi ottaa aktiivisen roolin EU:n ja kansainvälisen yhteisön jäsenenä. Sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän vankkumattomana tukijana Suomen tulee ottaa asiaan vahva kanta ja puolustaa kansainvälistä oikeutta.

 

Lataa teksti Word-tiedostona

Lataa teksti PDF-tiedostona