EAPPI on Kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälinen vapaaehtoisohjelma, joka lähettää ihmisoikeustarkkailijoita Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin.

Kolme EAPPI-tarkkailijaa kävelee Hebronin vanhaan kaupunkiin.

EAPPI

EAPPI-ohjelman ihmisoikeustarkkailijat elävät Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa paikallisten keskellä. He toimivat kansainvälisissä tiimeissä moninaisissa ihmisoikeuksia edistävissä tehtävissä. Työssä keskeistä on suojelevan läsnäolon tarjoaminen haavoittuvaisilla alueilla haastavassa asemassa oleville ihmisille.

Kolmen kuukauden kenttäjakso vapaaehtoisena ihmisoikeustarkkailijana tukee alueen siviiliväestöä sekä paikallisia toimijoita, joiden päämääränä on oikeudenmukainen rauha ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Ohjelman kautta nousevat esiin pitkittyneen konfliktin haasteet alueen tavallisille ihmisille. Lisäksi ohjelma lisää puolueetonta tietoa alueen tilanteesta ja alleviivaa kansainvälisten ihmisoikeuksien merkitystä ja niiden universaalia oikeutta kaikille.

Vapaaehtoiset tutustuvat kenttäjakson aikana useisiin israelilaisiin ja palestiinalaisiin kansalaisjärjestöihin, jotka pyrkivät edistämään oikeudenmukaista rauhaa sekä lisäämään tietoisuutta alueella vallitsevasta todellisuudesta.

Kenttäjakson jälkeen osallistujat jatkavat vaikuttamistyötä Suomessa.

EAPPI-ohjelma antaa ensiarvoisen tilaisuuden toimia ja työskennellä yhdessä eri kulttuureista sekä taustoista tulevien ihmisten kanssa, joita yhdistää halu tukea oikeudenmukaista rauhaa, edistää ihmisoikeuksia sekä tukea paikallista siviiliväestöä miehitetyllä alueella. Ohjelma antaa osallistujalle tilaisuuden saada käytännön kokemusta alueella vallitsevista olosuhteista sekä ihmisoikeustarkkailijan työstä.

Katso hakukriteerit ja -ohjeet täältä.

 

 

Mitä tarkkailijat tekevät?

Ihmisoikeusrikkomusten monitorointi ja niistä raportointi

Eappi-tarkkailijat monitoroivat ihmisoikeuksien toteutumista sekä raportoivat näkemistään ihmisoikeusrikkomuksista ja kansainvälisen oikeuden vastaisesta toiminnasta. Kansainvälisen lain vastaisia palestiinalaisten talojen tuhoamisia tapahtuu yhä useammin Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa.

Suojelevan läsnäolon antaminen

EAPPI-tarkkailijat ovat läsnä haavoittuvassa asemassa olevien palestiinalaisten arkipäivän elämässä esimerkiksi niissä yhteisöissä, jotka sijaitsevat Israelin rakentaman muurin tai laittomien siirtokuntien läheisyydessä. Suojelevan läsnäolon avulla ehkäistään ja vähennetään siviileihin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia ja väkivaltaa sekä lisätään turvallisuutta ja mahdollisuutta liikkua alueella.

Liikkumisvapauden monitorointi tarkastuspisteillä

Yksi EAPPI-tarkkailijoiden perustehtävistä on seurata tapahtumia Israelin armeijan tarkastuspisteillä ja ns. maatalousporteilla. Tavoitteena on paitsi tarjota suojelevaa läsnäoloa, myös raportoida tapahtumista ja mahdollisista ihmisoikeusrikkomuksista muun muassa Punaiselle Ristille (ICRC) ja eri YK-järjestöille (UNOCHA, Unicef, UNRWA).

Koulumatkan turvaaminen

EAPPI-tarkkailijat ovat myös mukana turvaamassa lasten koulutietä, sillä monen palestiinalaislapsen koulumatkaa varjostaa Israelin armeijan jatkuva, uhkaava läsnäolo. Sotilaiden lisäksi lasten koulunkäyntiä häiritsevät aggressiiviset siirtokuntalaiset. EAPPI-tarkkailijat pyrkivät läsnäolollaan lieventämään pelkoa ja ehkäisemään väkivallan uhkaa.

Solidaarisuus, rauhanomaisten mielenosoitusten tarkkailu & yhteistyö rauhanjärjestöjen kanssa

EAPPI-tarkkailijoiden toimenkuvaan kuuluu myös rauhanomaisten mielenosoitusten tarkkailu ja paikallisen rauhanaktivismin tukeminen. Tarkkailijat tukevat kristittyjen seurakuntien toimintaa ja toimivat yhteistyössä palestiinalaisten, israelilaisten ja kansainvälisten rauhaan pyrkivien järjestöjen kanssa.

Vaikuttamistoiminta kotimaassa

Kotimaahan palattuaan EAPPI-tarkkailijat jatkavat työtään kertomalla näkemästään ja kokemastaan suurelle yleisölle ja poliittisille päättäjille erilaisissa tapahtumissa, kouluttamalla ja kampanjoimalla. Voit pyytää heitä myös omaan tapahtumaasi mukaan. Ota yhteyttä!

 

Lampaita, paimen ja kaksi EAPPI-tarkkailijaa kulkee rinteessä.