Tarkastuspisteet vaikeuttavat koulunkäyntiä Länsirannalla

Jordanlaaksossa Al Jiflikin kylässä sijaitsevan YK:n ylläpitämän koulun oppilaat kulkivat heinäkuun alussa turhaan kouluun, kun opettajat olivat jumissa tarkastuspisteellä.

Jerikosta Länsirannan pohjoisimpiin kaupunkeihin, kuten Jeniniin, vievällä maantiellä sijaitsee yksi Israelin armeijan 220 tarkastuspisteestä (UN OCHA 2023). Hamran tarkastuspiste ei operoi jatkuvasti, mutta 4.7. alkaen sen toiminta tukki liikennettä viikon ajan erityisesti varhain aamulla. Joillekin Al Jiftlikin kylissä asuville koululaisille se tarkoitti sitä, että oppitunteja ei ollut, sillä valtaosan koulun opettajista on kuljettava työmatkallaan Hamran läpi.

Al Jiftlikin asukas ja kylävaltuuston puheenjohtaja Ahmad oli silminnähden turhautunut ja huolissaan lasten koulunkäynnistä. “Keväällä lapset eivät päässeet kouluun opettajien lakon vuoksi ja nyt tämä.” Länsirannan koulujen opettajat olivat kevätlukukaudella lakossa noin 120 päivän ajan opettajien ja palestiinalaishallinnon välisen palkkakiistan vuoksi. Kesä-elokuussa julkiset koulut olivat kesälomalla, mutta YK:n ylläpitämässä koulussa Al Jiftlikissä pyrittiin käymään kevään asiat kesän aikana.

Monitoroimme Hamra-tarkastuspisteen toimintaa lähes päivittäin. Sen toiminta laantui aiemman tasoiseen aktiivisuuteensa reilun viikon jälkeen. Muutos vaikutti tapahtuvan sen jälkeen, kun havaitsimme YK:n edustajien vierailevan tarkastuspisteellä.

Koulubussi pysähtyi kohdallamme ja Ahmadin poika juoksi tervehtimään kuskia ja kavereitaan. Bussia käyttävät erityisesti tytöt, joille jalan kulkeminen on turvattomampaa. Koskaan ei voinut tietää oliko opettaja päässyt tarkastuspisteen läpi ajoissa tai ollenkaan, joten lapset matkasivat kouluun normaalisti. Jos opettaja ei tullut, koululaiset joko viettivät päivän koululla tai palasivat jalan kotiin. Myös Ahmadin perheen pojat olivat vierailupäivämme aamuna kävelleet puolentoista kilometrin matkan koululle toteamaan, että opettaja ei pääse paikalle.

Hamran tarkastuspisteen läpi kulkee päivittäin paitsi opettajia myös muiden alojen työntekijöitä töihinsä, kyläläisiä klinikoille, rehua eläimille ja juomavettä niihin palestiinalaiskyliin, joissa ei ole paikallisia vesivarantoja tai käyttöoikeutta niihin. Tarkastuspiste alkoi operoida useammin ja voimakkaammin heti Israelin armeijan Jeninissä tekemän operaation jälkeen. Tarkka syy liikenteen pysäyttämiseen ei ole paikallisten tiedossa, mutta kyläläiset kertovat armeijan perustelevan toimintaa virallisesti sillä, että miehittäjä ei halua levottomuuksien leviävän Länsirannan eteläosiin. Kulkiessamme tarkastuspisteen läpi sillä viikolla kuitenkin havaitsimme, ettei autoja juurikaan tarkasteta esimerkiksi vaarallisiksi luokiteltavien henkilöiden tai tavaroiden varalta. Autot pysäytettiin pisteellä vain lyhyesti, jos lainkaan, muuten niiden annettiin vain odottaa jonossa.

Al Jiftlik muodostuu kolmesta kylästä, joissa asuu yhteensä 4200 ihmistä. 730 oppilaan peruskoulu sijaitsee kylien keskellä.

Meidän kohdallamme sotilaat tiedustelivat kuskiltamme arabiaksi hänen kotikaupunkiaan, minkä jälkeen saimme jatkaa matkaa. Paikalliset sanoivatkin tarkastuspisteen ruuhkauttamisen olevan Israelin tapa rangaista palestiinalaisia Jeninin tapahtumista. Vaikka kansainvälinen humanitaarinen oikeus kieltää kollektiivisen rankaisemisen (Geneven IV pöytäkirja, 33. artikla ; Haagin sopimus, 50. artikla), ilmiö on yleinen Länsirannalla.

Kansainvälisten sopimusten mukaan lasten koulunkäynti on turvattava kaikkina aikoina (YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 26. artikla ; Geneven IV pöytäkirja, 50. artikla ; YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, 28. artikla). Sopimukset kieltävät myös liikkumisen rajoittamisen ilman voimakkaita perusteita (YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 13. artikla) ja velvoittavat konfliktissa valtaa pitävän osapuolen huolehtimaan siviilien perustarpeista, kuten puhtaan veden saannista (Geneven IV pöytäkirja, 56. artikla).

Odotimme tarkastuspisteen jonossa heinäkuussa iltapäiväaikaan puoli tuntia. Aamun työmatkaliikenteen aikaan odotusaika oli paikallisten kertoman mukaan pidempi.

Teksti: Hanna /EAPPI
Kuvat: Hanna & EAPPI-ohjelma