Jordanin laakso

Sijoitetut EAPPI-tarkkailijat toimivat myös Jordanin laaksossa, joka kattaa noin kolmanneksen koko Länsirannan pinta-alasta. Israelin armeija on julistanut 68 prosenttia Jordanin laaksosta omaksi ampuma- ja harjoittelualueekseen. Beduiinit puolestaan ovat käyttäneet samoja alueita laidunmainaan vuosisatojen ajan. Israelin viranomaiset tuhoavat palestiinalaisasumuksia järjestelmällisesti vedoten puuttuviin Israelin myöntämiin rakennuslupiin. EAPPI-tarkkailijoiden tehtävänä on dokumentoida kotien tuhoamisia alueella ja välittää tietoa humanitaarista hätäapua tarjoaville järjestöille.

Jordanlaakso muodostaa noin kolmanneksen Länsirannan pinta-alasta ja on hajaan asutettua seutua, jossa pääelinkeinoina ovat lampaiden paimennus sekä maanviljely. Aluetta kutsutaan usein Palestiinan leipäkoriksi viljelyyn sopivan maaperän vuoksi. Jordanian rajan kupeessa sijaitseva laakso onkin ekonomisesti ja strategisesti tärkeä alue sekä Palestiinalle että Israelille.

Valtaosa Jordanlaaksosta on Israelin armeijan kontrolloimaa C-aluetta, minkä vuoksi paikallisten Palestiinalaisten yhteisöjen käytettäväksi jää vain murto-osa maasta. Jordanlaaksossa työskennellään läheisesti paikallisten ihmisten kanssa, joiden päivittäiseen elämään vaikuttavat häirintä siirtokunnista, toistuvat sotilasharjoitukset, sekä systemaattiset rajoitukset vedensaantiin sekä rakentamiseen.

EAPPI-tarkkailijoiden perustehtäviin Jordanlaaksossa kuuluvat suojelevan läsnäolon tarjoaminen paikallisille paimenille, ihmisoikeusrikkomusten, kuten rakenteiden tuhoamisten, takavarikointien tai siviiliväestön häirinnän  raportointi, sekä yhteisöjen tilanteen seuraaminen oikeudenloukkausten jälkeen. Jordanlaakson EAPPI-tarkkailijat asuvat Jerikossa, joka tunnetaan yhtenä maailman vanhimmista kaupungeista.