Päämääränä miehityksen päättyminen

Tarkkailija on puolueeton

Ohjelman toimintaperiaatteet perustuvat kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen, ihmisoikeuksiin ja YK:n päätöslauselmiin. Lähtökohtana on myös näkemys siitä, että kauan jatkunut miehitys on vahingollinen sekä Israelille että palestiinalaisille.

Tärkeä periaate on puolueettomuus. Tarkkailijat eivät milloinkaan sekaannu poliittisiin, aatteellisiin, uskonnollisiin tai kansallisiin ristiriitoihin. He eivät asetu konfliktin osapuolien puolelle, vaan heidän tehtävänään on raportoida ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksista tasapuolisesti riippumatta siitä, kuka niistä on vastuussa.

Tarkkailijat tekevät vapaaehtoistyötä. Tarkkailijoille ei makseta palkkaa, mutta heidän edestakaiset matkansa kotimaasta sekä työn ja oleskelun kustannukset katetaan.  Tarkkailujakso kestää kolme kuukautta.

Visio

EAPPI-toiminnan lähtökohtana on valtiomalli, joka mahdollistaa israelilaisten ja palestiinalaisten rauhanomaisen rinnakkaiselon. Ratkaisun tulee olla mahdollisimman oikeudenmukainen sekä palestiinalaisille että israelilaisille. Tämän edellytyksenä on kansainvälisen lain ja YK:n päätöslauselmien noudattaminen.  Päämääränä on väkivallan kierteen katkeaminen, miehityksen päättyminen ja oikeudenmukainen rauha.

Missio

EAPPI on mukana palestiinalaisten ja israelilaisten väkivallattomissa rauhanpyrkimyksissä. Ohjelma edistää ihmisoikeuksien toteutumista, vähentää väkivallan käyttöä alueella ja antaa paikallisille ihmisille toivoa rauhasta. Ensisijainen tavoite on tuoda esiin ja lopettaa alueella tapahtuvat siviileihin kohdistuvat rikkomukset ja nöyryyttäminen. Ohjelma tuottaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa miehityksen seurauksista. Ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen lisääntyy, kun tapahtumilla on silminnäkijöitä. Suojeleva läsnäolo minimoi väkivallan käyttöä ja vähentää siten pelkoa. Miehitystä vastustavaa rauhanomaista kansalaisyhteiskuntaa EAPPI tukee työskentelemällä yhdessä israelilaisten ja palestiinalaisten ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöjen kanssa. EAPPI vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja Lähi-itää koskevaan ulkopolitiikkaan sekä Suomessa että EU-tasolla.

Selkärankana kansainväliset sopimukset

EAPPI-ohjelma pohjautuu kansainvälisiin sopimuksiin:

Geneven sopimukset

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat:

242/1967

298/1971

338/1973

446/1979

904/1994

1322/2000

1397/2002

1405/2002

1515/2003