Suomalaiset mukana vuodesta 2005

EAPPI-ohjelman taustaa

EAPPI on Jerusalemin kirkkojen pyynnöstä vuonna 2002 aloitettu ekumeeninen kumppanuusohjelma, jota hallinnoi Kirkkojen maailmanneuvosto. Aloitteessaan Kirkkojen maailmanneuvostolle Jerusalemin kirkkojen johtajat toivoivat alueelle ihmisiä toimimaan turvallisuuden parantamiseksi ja rauhan saavuttamiseksi israelilaisten ja palestiinalaisten kesken.

”We would respectfully request protection of all people in order to assist the re-establishment of mutual trust and security for Israelis and Palestinians. Further we would call on all peace-loving people from around the world to come and join us in a manifestation for just peace”.

miten se alkoi

Vastauksena Kirkkojen maailmanneuvosto perusti paikallisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa ekumeenisen kumppanuusohjelman, joka tukee sekä paikallisia että kansainvälisiä rauhanomaisia toimia miehityksen päättymiseksi. Ohjelman toiminnan perusta on kansainvälisessä laissa ja YK:n päätöslauselmissa.

EAPPI lähettää vapaaehtoisia tarkkailijoita seuraamaan palestiinalaisalueen ihmisoikeustilannetta ja raportoimaan mahdollisista rikkomuksista. Tarkkailijat toimivat paikallisten ihmisten avustajina niissä tavallisen arjen tehtävissä, joita miehitys vaikeuttaa. Heidän tehtävänään on edistää ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen lain kunnioittamista ja osoittaa solidaarisuutta palestiinalaisille ja israelilaisille rauhanaktivisteille.

Nykyisellään EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme for Palestine and Israel) on Jerusalemin kirkkojen johdon, Kirkkojen maailmanneuvoston sekä eri maiden kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöohjelma. Ohjelmaan on tähän mennessä osallistunut noin 1300 tarkkailijaa noin 20 maasta. Suomalaisia on ollut tarkkailijoina vuodesta 2005 tähän mennessä  noin 80.

Suomessa tarkkailijoiden valinnasta ja valmennuksesta vastaa Kirkon Ulkomaanapu.  Kirkon Ulkomaanapu on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö, ja ministeriö rahoittaa Suomen EAPPI-toimintaa kumppanuusjärjestöjen ohjelmatuella. Kumppanuusjärjestöiltä edellytetään selvästi määriteltyä kehitysyhteistyön ohjelmaa, joka on yhdenmukainen Suomen hallituksen kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa.

Ohjelmalla on Jerusalemissa tarkkailijoiden kenttätyötä koordinoiva toimisto sekä ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on Jordanian ja Pyhän maan evankelis-luterilaisen kirkon piispa Munib Younan.